Επικοινωνία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
  Τηλ: 210.3641742
  Fax: 210.3641628
  Email: info@eneiset.gr

  A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
  ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
  ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
  AUSTRIACARD HOLDINGS AG
  AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
  AVE Group of Companies
  CENERGY HOLDINGS S.A.
  DIMAND Α.Ε.
  EPSILON NET Α.Ε.
  EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
  FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
  FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
  INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
  MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
  PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
  PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  R.E.D.S. Α.Ε. Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών
  SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
  ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
  VIOHALCO S.A./NV
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
  ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
  ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
  Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
  ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
  ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
  ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
  Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
  ΟΤΕ Α.Ε.
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
  ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
  ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
  A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
  ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
  ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
  AUSTRIACARD HOLDINGS AG
  AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
  AVE Group of Companies
  CENERGY HOLDINGS S.A.
  DIMAND Α.Ε.
  EPSILON NET Α.Ε.
  EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
  FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
  FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
  INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
  LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
  MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
  PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
  PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  R.E.D.S. Α.Ε. Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών
  SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
  ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
  VIOHALCO S.A./NV
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
  ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
  ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
  Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
  ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
  ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
  ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
  Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
  ΟΤΕ Α.Ε.
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
  ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
  ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)