ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ταυτότητα

Αντιπροσωπεύουμε συλλογικά τα συμφέροντα των εισηγμένων εταιρειών.

Ποιοι είμαστε

Η ΕΝΕΙΣΕΤ (Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα α) εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο ΧΑ και β) εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια (οργανωμένες αγορές και πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης). Η ΕΝΕΙΣΕΤ δημιουργήθηκε το 2005 από τη συνένωση των δύο τότε οργανώσεων, Σ.ΕΙΣ.ΕΤ. και Ε.Ε.Ε.Χ.Α. Από τότε διαχρονικά η ΕΝΕΙΣΕΤ εκπροσωπεί την πλειοψηφία των ενεργών Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης.

Η ΕΝΕΙΣΕΤ είναι η θεσμική φωνή έκφρασης των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, ώστε να εκπληρούν τον θεσμικό τους ρόλο χρηματοδότησης της Εθνικής Οικονομίας.

Παρακολουθεί, αναλύει, σχολιάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών και των εταιρειών και συμμετέχει στη διαμόρφωση αυτού μέσω της εκπροσώπησης της α) στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, β) στη Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) στο Διοικητικό Συμβούλιο των EuropeanIssuers, δ) σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές ή / και τεχνοκρατικές επιτροπές, αλλά και μέσω της συνεργασίας της με άλλους θεσμικούς, πανεπιστημιακούς φορείς και φορείς της αγοράς.

Σκοπός της ΕΝΕΙΣΕΤ είναι:

 • Η θεσμική εκπροσώπηση των εισηγμένων επιχειρήσεων, προωθώντας τις συλλογικές επιδιώξεις τους.
 • Η δικτύωση και διευκόλυνση της επικοινωνίας και του διαλόγου με τους θεσμικούς φορείς για τη χάραξη και εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών.
 • Η διαρκής επιδίωξη και συνδρομή στον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού τοπίου στην Ελλάδα και διεθνώς, στην κατεύθυνση ορθολογικής ρύθμισης, αντιμετωπίζοντας την ασφυκτική υπερρύθμιση και εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες θεσμικές δικλείδες ασφαλείας για τους επενδυτές.
 • Η ενίσχυση την ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ως μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων, προωθώντας συστηματικά την ευελιξία της.
 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης μικρομεσαίων ελληνικών εταιρειών σε επενδυτικές ευκαιρίες μέσω του χρηματιστηρίου.
 • Η μεταλαμπάδευση της χρηματιστηριακής εταιρικής κουλτούρας σε περισσότερες εισηγμένες εταιρίες και η προώθηση της διαφάνεια στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.
 • Η βιωματική ενσωμάτωση πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας από τις εισηγμένες εταιρείες, η συμμόρφωση τους με κανόνες και κριτήρια ESG με σκοπό ένα «βιώσιμο επιχειρείν» με μεγαλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

ΕΝΕΙΣΕΤ Όραμα

Το όραμά μας

Το όραμά μας είναι:

 • Ένα αποτελεσματικότερο, σύγχρονο, ευέλικτο και πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο εισαγωγής και άντλησης κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Μια ισχυρή, ευέλικτη και ανεξάρτητη Ελληνική αγορά εταιρικού κεφαλαίου με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και την κοινωνία.
 • Εύκολη, φτηνή και αποτελεσματική πρόσβαση των ελληνικών εταιρειών (ανεξαρτήτως μεγέθους) σε επενδυτικές ευκαιρίες υψηλού επιπέδου μέσω του χρηματιστηρίου, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προσφέροντας ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.
 • Μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά «δίκαιη» και «φιλική» κεφαλαιαγορά με αξιοζήλευτη. χρηματιστηριακή εταιρική κουλτούρα και υψηλό αποτύπωμα ESG.
 • Ένα επενδυτικό κοινό με υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών γνώσεων και εμπειρίας (Financial Literacy).

Τα δυνατά μας στοιχεία

 • Ο μόνος θεσμός που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τα συμφέροντα των εισηγμένων εταιρειών
 • Σε βάθος γνώση των εισηγμένων εταιρειών, του εταιρικού δίκαιου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς
 • Αντιπροσωπεύουμε την πραγματική οικονομία
 • Ρεαλισμός και αφοσίωση στη χειραφέτηση και εκσυγχρονισμό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
 • Πρακτική γνώση του τομεακού ενωσιακού δικαίου και συμμετοχή σε κλαδική εκπροσώπηση σε ενωσιακό επίπεδο
 • Μικρή ευέλικτη ομάδα
 • Αποδεδειγμένο ιστορικό ουσιαστικών παρεμβάσεων και δράσεων

 

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)