ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Η τελική έκθεση του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών

11 Ιουνίου 2020

Το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLF) για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών δημοσίευσε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 την τελική του έκθεση για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το φόρουμ συστάθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αποτελείται από 28 ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη της βιομηχανίας και κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες και μελετητές. Η ομάδα έχει ως έργο να προτείνει στοχοθετημένες συστάσεις πολιτικής για την ανάληψη δράσεων για την μελλοντική Ένωση των Κεφαλαιαγορών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν ίση πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές ολόκληρης της Ε.Ε. και ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από σαφείς συστάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση των κεφαλαιαγορών της Ε.Ε., ενώ αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών έχει πλέον καταστεί ιδιαίτερα επείγουσα προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της Ε.Ε. από την πανδημία COVID-19. Η ολοκλήρωση της Ένωσης θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της οικονομίας της Ε.Ε., αφ’ ενός μέσω της παροχής νέων πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και αφ’ ετέρου μέσω των επενδυτικών ευκαιριών για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τονίζεται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην πραγματοποίηση των πολυπόθητων μακροχρόνιων επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και σε έργα υποδομών, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην υλοποίηση της Νέας Πράσινης Συμφωνίας και της Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρώπης.

Στην τελική έκθεση, το HLF προτείνει 17 αλληλένδετα μέτρα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και τα οποία, όπως αναφέρεται, η Ε.Ε. πρέπει να εφαρμόσει επειγόντως προκειμένου να αρθούν τα μεγαλύτερα εμπόδια στις κεφαλαιαγορές της.

Ο Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνος για την Χρηματοοικονομική Σταθερότητα, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση των Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η Ένωση των Κεφαλαιαγορών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την στρατηγική μας για την ανάκαμψη μετά από την πανδημία. Από την μία, οι αποταμιευτές και οι επενδυτές θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας και θα πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη να επενδύσουν μέσω των κεφαλαιαγορών. Από την άλλη, οι εταιρείες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης βάσει της αγοράς οπουδήποτε στην Ε.Ε.. Η Ένωση των Κεφαλαιαγορών μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο – η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου έχει προσφέρει πολύτιμη βοήθεια για να συμβεί αυτό. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά καθεμία από τις συστάσεις της Ομάδας πριν από το επόμενο Σχέδιο Δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του φθινοπώρου».

Ο Thomas Wieser, πρόεδρος του Φόρουμ πρόσθεσε ότι: «Η έκθεση δεν περιέχει αφηρημένες ιδέες ή αρχές υψηλού επιπέδου που πρέπει να επιτευχθούν. Αντιθέτως, έχει πολύ ακριβείς και σαφείς συστάσεις σχετικά με το τι πρέπει να γίνει προκειμένου η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά. Τονίζουμε ότι αυτό δεν είναι ένα “μενού” από το οποίο μπορεί κανείς να παραγγείλει δύο ή τρία “πιάτα” και να πάει σπίτι ικανοποιημένος. Οι 17 ομάδες μέτρων αλληλοενισχύονται και αλληλεξαρτώνται».

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)