Πρόσκληση για δήλωση εκπροσώπων της ΕΝΕΙΣΕΤ στην επιτροπή

01 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι λάβαμε πρόσκληση από την Τράπεζα της Ελλάδος για συμμετοχή του φορέα μας στην ήδη συσταθείσα από την τράπεζα τοπική επιτροπή GR-NSG (National Stakeholder Group), η οποία υπάγεται στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας δηλώσουν μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, την πρόθεσή τους να εκπροσωπήσουν την Ένωσή μας.
Μέσω των τοπικών επιτροπών των Κρατών – Μελών, η AMI-SeCo (επιτροπή του Ευρωσυστήματος) θέτει σε διαβουλεύσεις θέματα σχετικά με τα πρότυπα εναρμόνισης για την εκτέλεση των εταιρικών πράξεων και παρακολουθεί την πρόοδο αναφορικά με την εφαρμογή τους. Διευκρινίζεται ότι η AMI-SeCo διαχειρίζεται γενικότερα θέματα σχετικά με την εκκαθάριση, το διακανονισμό χρεογράφων και τη διαχείριση ενεχύρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στον παρακάτω συνδέσμο:
Governance

Μέλη της ελληνικής τοπικής επιτροπής είναι ήδη οι τράπεζες, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο ΣΜΕΧΑ, χρηματιστηριακές εταιρείες, τα δύο αποθετήρια τίτλων που λειτουργούν στην Ελληνική αγορά, καθώς και ο ΟΔΔΗΧ, ως εκδότης των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/systhmata-plhrwmwn-diakanonismou/symvoyleytika-organa/ami-seco-gr-nsg ). Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των προτύπων, τα μέλη θα καλούνται δύο φορές τον χρόνο να απαντούν σε σχετικό ερωτηματολόγιο.
Παρακάτω παραθέτουμε ενημερωτική επιστολή επί του θέματος από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημαντικές επισημάνσεις για τους ενδιαφερόμενους:
1. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι άνευ αμοιβής.
2. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει σχετικές γνώσεις και εμπειρία και να τον ενδιαφέρει το αντικείμενο.
3. Απαιτείται τακτική ενημέρωση της ΕΝΕΙΣΕΤ και των μελών της για τις εξελίξεις, καθώς και κάποια εκ των προτέρων συνεργασία στις θέσεις που θα διατυπώνονται για λογαριασμό της ΕΝΕΙΣΕΤ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απαντήσουν στο παρόν email αναγράφοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, e-mail και τηλέφωνο).

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μέσω της επιτροπής Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (AMI-SeCo) έχει αποφασίσει, για σκοπούς εναρμόνισης των πρακτικών των αγορών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., την εφαρμογή προτύπων αγοράς (market standards) αναφορικά με:
(α) τον τρόπο διαχείρισης των εταιρικών πράξεων και,
(β) τις διαδικασίες τιμολόγησης
Τα πρότυπα αυτά αποφασίσθηκαν τον Ιούλιο 2019 και θα πρέπει να εφαρμοσθούν μέχρι το Νοέμβριο 2022 για τη Φάση 1. Η Φάση 1 καλύπτει χρεωστικούς τίτλους, δηλαδή:
1. Κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια
2. Εταιρικά ομόλογα

Σε επόμενη φάση, προβλέπεται η επέκτασή τους και σε μετοχικούς τίτλους.

Τα εν λόγω πρότυπα απαιτούν την προσαρμογή υπηρεσιών και διαδικασιών, κατά περίπτωση, από όλους τους stakeholders, δηλαδή Αποθετήρια, Εκδότες και Συμμετέχοντες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή των αγορών στα πρότυπα, το AMI-SeCo έχει ορίσει πλαίσιο παρακολούθησης βάσει του οποίου τα Αποθετήρια, οι Εκδότες και οι Συμμετέχοντες θα αναφέρουν περιοδικά την πρόοδο προσαρμογής τους σε αυτά. Η παρακολούθηση θα γίνεται μέσω των τοπικών National Stakeholder Group (NSG), που για την Ελληνική αγορά είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σας στέλνουμε συνημμένα τα σχετικά πρότυπα και το κείμενο του πλαισίου παρακολούθησης για την ενημέρωσή σας. H ATHEXCSD ήδη επεξεργάζεται τα σχετικά πρότυπα και θα σας ενημερώσει εγκαίρως για τις προσαρμογές των υπηρεσιών και διαδικασιών της.

Με εκτίμηση,
Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών

Μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά αρχεία παρακάτω:

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)