Ενημερώσεις

16 ΜΑΙΟΥ 2024
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς | Φιλοξενία Ετήσιας Συνόδου IOSCO & Συνέδριο
Περισσότερα
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις Εισηγμένες Εταιρίες εν όψει της αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης
Περισσότερα
06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ανακοίνωση ESMA σχετικά με την έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών για τη χρήση του όρου ESG στις ονομασίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Περισσότερα
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Η εταιρική διακυβέρνηση ως εργαλείο για την προσέλκυση επενδύσεων
Περισσότερα
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΣΕΔ | Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης 2024
Περισσότερα
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2023 | Δελτίο Τύπου
Περισσότερα
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις για τη Χρήση 2023
Περισσότερα
07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ο Αθανάσιος Κουλορίδας στον Ανέστη Ντόκα και την εκπομπή 120′ Markets
Περισσότερα
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Συνοπτική Παρουσίαση της συνάντησης του EuropeanIssuers Advisory Council και του Assonime Governing Council με τον Enrico Letta
Περισσότερα
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ESEF XBRL TAXONOMY FILES 2022 & ESEF CONFORMANCE SUITE 2023
Περισσότερα
05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου
Περισσότερα
04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΥΠΕΝ – Διημερίδα «Η εφαρμογή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου στις επιχειρήσεις»
Περισσότερα
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
«Ανα-βαθμίζοντας την Ελλάδα» – Συνέδριο Ναυτεμπορικής
Περισσότερα
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ESMA – Δήλωση για Ευρωπαϊκές κοινές προτεραιότητες εφαρμογής για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 2023
Περισσότερα
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Εξέλιξη της αγοράς μετοχών του ΕΟΧ από την MiFID II
Περισσότερα
07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τους αποκλεισμένους διευθυντές
Περισσότερα
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Πραγματοποιήθηκε το Α’ Συνέδριο Νομικού Συμβουλίου του ΣΑΕ|Ε
Περισσότερα
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Συνέντευξη του Αθανάσιου ΣΤ. Κουλορίδα στην εκπομπή 120’ Markets
Περισσότερα
04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας | ESRS από την EFRAG
Περισσότερα
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Η ESMA επικαιροποιεί το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF)
Περισσότερα
04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ο Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας στη Ναυτεμπορική TV
Περισσότερα
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Νομοσχέδιο Υπουργείου Εργασίας
Περισσότερα
01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ενημέρωση από την ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο
Περισσότερα
01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
SRD2: Αξιολόγηση από ESMA & EBA
Περισσότερα
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Οι προτάσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ στον Τύπο
Περισσότερα
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
8 προτάσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ για μια νέα προοπτική του ΧΑ
Περισσότερα
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
European MidCap Event στη Γενεύη
Περισσότερα
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Νέα μέτρα του ενωσιακού πλαισίου για την βιώσιμη χρηματοδότηση
Περισσότερα
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αναθεωρημένες MNE OECD Guidelines on Responsible Business Conduct
Περισσότερα
12 ΜΑΙΟΥ 2023
Ναυτεμπορική – 99 χρόνια
Περισσότερα
04 ΜΑΙΟΥ 2023
Ετήσια Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2022
Περισσότερα
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Συνέντευξη του Αθανάσιου Στ. Κουλορίδα στη Ναυτεμπορική TV
Περισσότερα
06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Απόφαση ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/982/30.03.2023
Περισσότερα
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Κείμενο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020
Περισσότερα
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Εκπαιδευτικά βίντεο της EFRAG για τα ESRS Set 1
Περισσότερα
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Συνέντευξη του Αθανάσιου Στ. Κουλορίδα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περισσότερα
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΕΝΕΙΣΕΤ: Ισότητα στην κορυφή
Περισσότερα
01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις 2022
Περισσότερα
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2022
Περισσότερα
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF)
Περισσότερα
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
2022 ESEF TAXONOMY FILES 2022 & ESEF CONFORMANCE SUITE
Περισσότερα
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ένωση Κεφαλαιαγορών: νέες προτάσεις σχετικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα των εταιρειών και την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο, ώστε να καταστούν ελκυστικότερες οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ
Περισσότερα
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Νέες διευκρινίσεις της ESMA για την Κατάχρηση Αγοράς
Περισσότερα
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Δήλωση του IOSCO (Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς) για τις γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς
Περισσότερα
03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ευρωπαϊκές κοινές προτεραιότητες για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του 2022
Περισσότερα
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Οι γνωστοποιήσεις ESG, ως νέα εποπτική προτεραιότητα της Ένωσης
Περισσότερα
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Εκθέσεις της Πλατφόρμας για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση
Περισσότερα
08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Γυναίκες στα ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών
Περισσότερα
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Νέο Λογότυπο ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Περισσότερα
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021
Περισσότερα
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Lawyer – Corporate Governance Conference 2022
Περισσότερα
09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Μίχαλου
Περισσότερα
05 ΜΑΙΟΥ 2021
Επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Περισσότερα
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ενημέρωση για οικειοποίηση από ολλανδική εταιρεία αριθμού εγγραφής στο ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο άλλης εταιρείας
Περισσότερα
08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Τιμητική Διάκριση στον κ. Τάκη Κανελλόπουλο στα Βραβεία “ΧΡΗΜΑ 2020”
Περισσότερα
05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Χαράλαμπου Δοντά
Περισσότερα
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση και την δέουσα επιμέλεια (due diligence)
Περισσότερα
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Κρατικές ενισχύσεις με στήριξη από την Κομισιόν για τις εταιρείες τομέων που πλήττονται από τον κορονοϊό
Περισσότερα
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2019 στην Τράπεζα της Ελλάδος
Περισσότερα
05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ψήφισμα ΕΝΕΙΣΕΤ “Στην Μνήμη Γεωργίου Κούμπα”
Περισσότερα
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής EFRAG για τις συγχωνεύσεις των εταιρειών
Περισσότερα
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Εγκύκλιος για την ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών
Περισσότερα
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Περισσότερα
03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Άρθρο 23 Νόμου 4712
Περισσότερα
02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Δημόσια Ευρωπαϊκή διαβούλευση EU GBS στο πλαίσιο του Sustainable Finance
Περισσότερα
01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Πρόσκληση για δήλωση εκπροσώπων της ΕΝΕΙΣΕΤ στην επιτροπή
Περισσότερα
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Εκλογή νέου Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών
Περισσότερα
04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Αναγγελία Πένθους για την ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Περισσότερα
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Παρατείνεται η προθεσμία για την δημοσιοποίηση των Ετήσιων Οικ. Εκθέσεων των εισηγμένων εταιρειών
Περισσότερα
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Δήλωση της ESMA για τις προθεσμίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε σχέση με την πανδημία του Covid-19
Περισσότερα
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Δήλωση της ESMA για τις επιπτώσεις από τον Covid-19 στην λογιστική διαδικασία
Περισσότερα
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Παρουσίαση της δήλωσης της ESMA για τις λογιστικές επιπτώσεις του Covid-19
Περισσότερα
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Συστάσεις της ESMA για τις επιπτώσεις από τον Covid-19 στην αγορά
Περισσότερα
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου των MiFID II / MiFIR
Περισσότερα
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Σε διαβούλευση το ΝΣ του Υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά
Περισσότερα
09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Πρόσκληση για Εγγραφή στο Newsletter του Υπουργείου Εξωτερικών
Περισσότερα
06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Επανέναρξη λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
Περισσότερα
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Πρόταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για την ομοιόμορφη εφαρμογή του Κανονισμού για τα PRIIPs
Περισσότερα
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Μητρώο πραγματικών δικαιούχων: Παράταση προθεσμίας
Περισσότερα
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Χορήγηση άδειας διαμονής για άυλες επενδύσεις στην Ελλάδα
Περισσότερα
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Διαβούλευση της ESMA για την αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς
Περισσότερα
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Έρευνα ΕΛΤΕ
Περισσότερα
06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Μελέτη του CEPS
Περισσότερα
13 ΜΑΙΟΥ 2019
Συνοπτική παρουσίαση των πρώτων Ερωτήσεων & Απαντήσεων που εξέδωσε η ESMA για τον νέο Κανονισμό 2017/1129 για το ενημερωτικό δελτίο
Περισσότερα
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Εις ολόκληρον ευθύνη μεταξύ εργοδότη και εργολάβου/υπεργολάβου (Άρθρο 9, Ν. 4554/2018)
Περισσότερα
08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: “Προς μία βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030”
Περισσότερα
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Συναλλαγές εκδοτριών σε χρηματοπιστωτικά μέσα τους βάσει του άρθρου 19 παρ. 11 MAR
Περισσότερα
04 ΜΑΙΟΥ 2018
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Δημόσιες Εταιρικές Αναφορές
Περισσότερα
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εκτελεστικές πράξεις της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Μετόχων
Περισσότερα
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
«Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία»
Περισσότερα
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E.
AVE Group of Companies
CENERGY HOLDINGS S.A.
DIMAND Α.Ε.
DOTSOFT
EPSILON NET Α.Ε.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΝ.Α.)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
OPTIMA bank
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPACE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
VIOHALCO S.A./NV
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ”
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΕΗ Α.Ε.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ)
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΕΝ.Α.)